Henrik Perregaard
Henrik Perregaard
Telefon: 33 12 25 50
Mobil: 29 62 92 91
E-mail: hp@hp-law.dk
Cvr nr.: 33407793
Sekretærer:
Bobehandling: Tina Jalsøe, tj@hp-law.dk
Andet: Conny Perregaard, cp@hp-law.dk
Download visitkort
Specialer
Bestalling og møderet
Profil

Jeg er født i 1959 og blev juridisk kandidat i 1983. Siden 1992 har jeg drevet selvstændig advokatvirksomhed og har fra. 1. maj 2018 været en del af kontorfællesskabet Købmagergade 3.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i Nordea, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i denne bank.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.