REDEGØRELSE FOR FORSVARERHONORAR M.V.
1. JANUAR 2024

Som beskikket forsvarer modtager jeg honorar fastsat af retten og udbetalt af det offentlige.

Hvis du bliver dømt skyldig, vil forsvarerhonoraret blive opkrævet hos dig. Ved delvis frifindelse er der mulighed for, at du kun skal betale en mindre del af honoraret.

Forsvarerhonoraret fastsættes af retten efter takster, som er vedtaget af Præsidenterne for Landsretterne. Seneste vejledende takster kan læses:
https://domstol.dk/media/1djjvkp0/vejledende-takster-for-straffesager-bistandsadvokater-samt-til-beskikkede-advokater-i-aegteskabs-foraeldreansvars-og-boernefjernelsessager-pr-1-januar-2024.pdf.